[130404] Zhou Mi's weibo update: Birthday wishes for Hyuk!

02:59


@haohaohyuk 生快生快生快快生[太开心]生日快乐[蛋糕]

@haohaohyuk happy birth happy birth happy happy birth [太开心] happy birthday [蛋糕]

Trans by @typolettuce for @SunshineZhouMi

More

0 comments

tumblr

sunshine TWITTER

Blog Archive